ul. Kwiatowa 9  +48 515 979 289   parafia@albertkozieglowy.pl A A A  

Powstanie parafii

Szybko powstające Osiedle Karolin, rozwijające się osiedle domków jednorodzinnych przyniosły zapotrzebowanie na szczególną opiekę duszpasterską, na powstanie ośrodka duszpasterskiego, na świątynię, a w perspektywie na powstanie samodzielnej parafii z mieszkającymi i pracującymi tutaj kapłanami.

Nim doszło do budowy świątyni i powstania parafii trzeba koniecznie wspomnieć o zalążkach parafii, o pierwocinach ośrodka duszpasterskiego. Zmarły za granicą ks. Prałat Kazimierz Żarnowiecki stanowi fundament powstania w Koziegłowach obecnej parafii. Tenże kapłan - absolwent UJ w Krakowie, dr teologii, zakupił z rodzinnych funduszy działkę w Koziegłowach. Właśnie na niej (obecnie jest własnością Kościoła poznańskiego) ksiądz Prałat pragnął utworzyć, jak na owe czasy karkołomny projekt - ośrodek przygotowania kapłanów do pracy w Związku Radzieckim.

Swój pomysł - ogromnie wyprzedzający czasy - zaczął energicznie wcielać w czyn. Przy pomocy młodych kapłanów związanych z Duszpasterstwem Akademickim wymierzył na zakupionej działce granice pod fundament domu, w którym mieli się gromadzić studenci i kapłani pragnący udać się na misje do ZSRR. Pracując ciężko, studenci z DA wybudowali dom mieszkalny i dom gospodarczy. W otoczeni lasu, na podmiejskich terenach w Koziegłowach powstał w 1968 r. obecny budynek - "gniazdo misyjne".

Los chciał jednak, aby plany księdza Prałata przybrały inny wymiar. Opuścił on Polskę, a w Koziegłowach przy ul. Kwiatowej 14 zamieszkał ks. Prałat dr Józef Wojtukiewicz - emeryt z diecezji olsztyńskiej - przyjaciel ks. Żarnowieckiego.Ten starszy, pobożny kapłan natychmiast dostrzegł potrzebę opieki duszpasterskiej nad tutejszymi mieszkańcami. Uzyskawszy więc pozwolenie z Kurii Metropolitarnej w Poznaniu na odprawianie Mszy św. w domu, otworzył w podziemiach domostwa Kaplicę, do której zaczęły przybywać na Msze św. osoby starsze, którym ciężko było udawać się do Kicina na Msze i nabożeństwa.

Tymczasem przybywało mieszkańców i Jego Eks. Ks. Arcybiskup zamianował w Koziegłowach Rektorem ks. Wojciecha Baksalarego z poleceniem organizowania jednostki parafialnej. W 1981 r. zaczęto budować obecną świątynię. Niestety stan wojenny zdezorganizował pracę i zniweczył wszelkie zamierzenia.

Jednak nawet w tym trudnym okresie budowa kościoła posuwała się naprzód. Ośrodek duszpasterski podlegający proboszczowi w Kicinie zaczął funkcjonować, z odrębną pieczęcią i księgami metrykalnymi. Po pewnym czasie w rzeczywistości utworzyła się prawie samodzielna placówka duszpasterska. Nabożeństwa odbywały się już nie w podziemiach plebani, a w przerobionym na ten cel dawnym domu gospodarczym. Pierwsze chrzty, śluby, pierwsze oddzielne od Kicina uroczystości religijne konsolidowały parafian. Budowa świątyni zaczęła wyzwalać energię wśród 1200 ówczesnych tutejszych mieszkańców Koziegłów. Niestety znikoma liczba parafian, brak funduszów były przyczyną opóźniania się prac przy budowie kościoła. Ogromnym więc ludzkim wysiłkiem, systemem gospodarczym przystąpiono do realizacji planów budowy. Praca społeczna przy budowie - owocowała. Postawiono mury, przęsła nośne i tak krok po kroku powstawała obecna świątynia. Równocześnie przy Ośrodku duszpasterskim rozpoczęła się katechizacja.


Kalendarium

8 marca 1986 - wizytacja biskupia przeprowadzona przez bp Zdzisława FORTUNIAKA
17 czerwca 1986 - na dużą skalę odbywa się odpust parafialny - sumie przewodzi ks. B. Podhalański ze Swarzędza
26 czerwca 1988 - ks. W. BAKSALARY  w pkt. 3 ogłoszeń podaje informację: ..od 1 lipca 1988 rządy Rektora tutejszego Ośrodka Duszpasterskiego obejmuje ks. Proboszcz Karol BINIAŚ
1 lipca 1988 - ks. Karol BINIAŚ został powitany w liczącej ok. 1700 mieszkańców miejscowości Koziegłowy. Ks. BINIAŚ podjął prace porządkowe, wywóz gruzu, remont plebani. Parafianie ciągle społecznie pomagają w pracach budowlanych.
14 sierpnia 1988 - powstaje biuro parafialne; trwają prace przy ogrodzeniu posesji kościelnej. Postawiono bramy wjazdowe, zabetonowano teren wokół kościoła
28 sierpnia 1988 - pielgrzymka do Lichenia
18 września 1988 - do Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej wyruszyła ok. 200 osobowa pielgrzymka
25 września 1988 - powstają parafialne koła: charytatywne, chórek dziecięcy, przybyło wielu ministrantów
12 listopada 1989 - kanonizacja bł. Brata Alberta i  erygowanie Parafii przez J.E. ks. Arcybiskupa Jerzego STROBĘ
30 czerwca 1990 - pierwszy wikariusz ks. Mgr Zdzisław Błaszczyk
IV kw. 1990 - ks. Wikariusz zakłada pierwszą grupę oazową w parafii
1991 - poświęcenie wikariatu
1 lipca 1991 - zmiana na stanowisku wikariusza - do parafii przybył ks. Zdzisław Pietraszewski (przybył z Ostrowa Wlkp.)
13 sierpnia 1991 - światowy dzień młodzieży - Częstochowa. Z naszej parafii udała się duża grupa młodzieży na spotkanie z Ojcem Świętym
koniec 1991 - powstanie z inicjatywy ks. Prob. Drużyny Harcerskiej
1 września 1992 - nowy wikariusz: ks. Andrzej KRUŚ
1997.08.04  - proboszczem zostaje ks. Eugeniusz Raubo
1999  - dzwon św. Brata Alberta na 10 e Parafii i dzwonnica
1999 - nowy wikariusz ks. mgr Krzysztof  SOBKOWIAK
2000 - powstanie Parafii na podstawie podziału Koziegłów - MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ  / OS. LEŚNE /
Parafia św. Brata Alberta odtąd liczy około 4 tys. mieszkańców
2001.05.19  Jubileusz 25 a święceń ks. proboszcza Eugeniusza RAUBO - nominacja na kanonika honorowego Kapituły św. Mikołaja w LESZNIE
2002 - remont dachu kościoła  - nowe łaty drewniane , pokrycie blachą dachówkową / tzw. szwedzką /
2005 - W dniu 1 maja 2005 r. 36 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Jako dar ołtarza zostało wykonane odnowienie chrzcielnicy podarowanej przez proboszcza parafii w Puszczykowie.
od  23.03 - 30.03. 2014  odbyły  się  MISJE  ŚW.   z  racji  25 - a  PARAFII.  Prowadzący: O. Sercanie z  Wrocławia.
17 czerwca 2014  ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański  uroczyście  poświęcił  nasz  kościół  po  jego  renowacji z  racji  25 a Parafii
29 - 30.06.2016 wizytacja pasterska - gościliśmy  KS .Biskupa Zdzisława FORTUNIAKA
31.07.2021 odchodzi na emeryturę kapłańską do LESZNA  ks. kanonik  Eugeniusz Raubo - po 24 latach pracy duszpasterskiej
1.08.2021 - Parafię obejmuje nowy proboszcz z Nowego Tomyśla  N.S.P.J. Ks. mgr Tomasz  Sobolewski

Albertynki

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM